Παπαφλέσσεια

papaflessia.org

Η διεξαγωγή των «Παπαφλεσσείων» είναι αποτέλεσμα συνεργασίας των παρακάτω φορέων:

Μεσσηνιακός Γ.Σ. 1888, Σ.Ε.Γ.Α.Σ., Περιφέρεια Πελοποννήσου, Δήμος Καλαμάτας