Παπαφλέσσεια

papaflessia.org

Η επιτυχή διεξαγωγή της διοργάνωσης βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον επαγγελματισμό και την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που είναι το ακόλουθο.