Παπαφλέσσεια

papaflessia.org

Η Οργανωτική Επιτροπή των «Παπαφλεσσείων» έχει συνάψει στρατηγικές συνεργασίες με εταιρίες, οι οποίες συνδέονται με την διοργάνωση με την ιδιότητα του Χορηγού.

 ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

 

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

 

ΧΟΡΗΓΟΙ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ